மும்பையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழ் மாணவர்கள் மனித சங்கிலி போராட்டம்!

மும்பையில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழ் மாணவர்கள் நேற்று போராட்டம் செய்தனர். 15