“ஒட்டு கேட்டு வந்துராதீங்க!அரசை நாங்கள் பாதுகாக்க மாட்டோம்.!”-சேரன்[காணொளிபடங்கள் இணைப்பு]

“ஒட்டு கேட்டு வந்துராதீங்க! எங்களை பாதுகாக்காத அரசை நாங்கள் பாதுகாக்க 15

நாங்கள் ஏன் இந்தியர்களாக இருக்க வேண்டும்?’பொங்கல் கொதிப்பில் -சீமான்[காணொளி இணைப்பு]!

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழகம் முழுவதும் மக்கள் வீதிகளில் திரள்கிறார்கள். ‘ 15

த.தே.ம.மு.செயலாளர் செல்வராஜா கஜேந்திரன் அவர்களின் யாழ் ஊடகமையத்தில் முழுமையான விளக்கம்![காணொளி இணைப்பு]

தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னனியின் செயலாளர் செல்வராஜா கஜேந்திரன் அவர்களின் யாழ் 15

பிரான்ஸ்பல்லாயிரக்கான மக்களுடன்தழிழீழ தேசிய மாவீரர் தினம் உணர்வுபூர்வமாக அனுஸ்டிப்பு[காணொளி இணைப்பு]

பிரான்ஸ் தழிழீழ தேசிய மாவீரர் தினம் உணர்வுபூர்வமாக அனுஸ்டிக்கப்பட்மை குறிப்பிடத்தக்கது. 15

சுவிஸ் தேசிய மாவீரர் நாளுக்கான வேலைத்திட்டங்கள் மிகவும் எழுச்சியாக நடை பெறுகின்றது!

சுவிஸ் நாட்டில் தேசிய மாவீரர் நாளுக்கான மண்டப வேலைத்திட்டங்கள் மிகவும் 15